קווים מנחים להחלפת מאוורר למעבד

במדריך הבא נעבור על קווים בסיסיים עליהם יש לשים דגש כשמחליפים מאורר למעבד. המדריך נכתב על מאוורר למעבד מסוג פנטיום 3, והתמונות המלוות מיוחסות גם כן למאוורר שמתאים למעבדים מסוג פנטיום 3.

תמונה 1 - היכרות בסיסית עם חלק המאוורר השונים.

 קווים מנחים להחלפת מאוורר למעבד

1. אין לעבוד תחת מתח. יש לנתק את המחשב מן החשמל.

2. יש לנתק את חיבור המתח של המאוורר (ראה תמונה)

3. יש לשחרר את נעילת המאוורר (ראה תמונה)

4. לאחר שסיימתם את שלבים 2+3 ניתן לשלוף את המאוורר החוצה.

תמונה 2 - סקירת המאוורר מן הצד

 קווים מנחים להחלפת מאוורר למעבד

חיבור מאוורר חדש -

1. חיבור נעילה בצידו השני של המאוורר (ראה תמונה 1)

2. חיבור נעילה ראשית

3. חיבור מתח.

4. שימו לב להערות בתמונה מספר 2.