Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

החלפת דיסק או לוח תחת חלונות
החלפת דיסק או לוח תחת חלונות 2000 או XP ללא צורך בפירמוט


• הצהרה 

השימוש במדריך הינו על אחריותכם האישית בלבד. אין אנו לוקחים כל אחריות לנזק 
כל שהוא שנגרם עקב שימוש ישיר או עקיף במדריך. 

• מבוא

במערכות מבוססות חלונות NT, 2000 ו-XP לא ניתן להחליף לוח במחשב לאחר שהמערכת הותקנה. אם נעשה כן, נקבל הודעת שגיאה בעת עליית המערכת ולא ניתן יהיה לעלות את המערכת. 

במדריך נלמד כיצד דרך הגדרה פשוטה במנהל ההתקנים של חלונות ניתן להחליף לוח, או פשוט להעביר את הדיסק למחשב אחר לגמרי והמערכת תעלה ללא כל בעיה תוך כדי שהיא מזהה את ההתקנים החדשים (בדומה להחלפת מחשב תחת חלונות 98. 

למבינים מבינכם – כל שעליכם לעשות הוא לשנות את מנהל ההתקן של בקר ה-IDE, מבקר של אינטל לבקר סטנדרטי. 

במדריך נפרק את הפעולה הזו לשלבים ונפרט אותה בעזרת תמונות. 

• שלב 1כניסה למנהל ההתקנים, קליק ימני על “My Computer”, ובחירת “Properties”. • שלב 2
בחירת לשונית “Hardware”, וכניסה ל-“Device Manager”. • שלב 3
בשלב זה נשנה את מנהל ההתקן של בקר ה-IDE אליו מחובר הדיסק. ברוב המקרים הבקר הוא של אינטל ונקרא: “Intel 82801AA BUS Master IDE Controller”. על מנת לשנות אותו נבחר קודם בקר :IDE “IDE ATA/ATAPI Controllers”. תחתיו נוכל למצוא את מנהל ההתקן של “אינטל” אותו אנו רוצים לשנות. נסמן אותו עם העכבר, לחיצה עם קליק ימני ובחירת “Update Driver”. • שלב 4
נבחר התקנה “ידנית” של מנהל ההתקן. • שלב 5
קביעת יעד ידנית • שלב 6
בחירת מנהל התקן סטנדרטי • שלב 7
סיימנו בהצלחה ! 

מאמרים מומלצים