הגדרות בסיסיות

שם לנתב
Router(config)# hostnamehostname
סיסמת enable
Router(config)#enable password password
סיסמת secret
Router(config)#enable secret password
הגדרת שם משתמש וסיסמא
Router(config)#username username password password
הגדרת telnet
Router(config)#interface line vty 0 4
הגדרת סיסמה ל – telnet
Router(config-if)#password password
אפשור כניסה דרך telnet
Router(config-if)#login
אפשור כניסה דרך telnet תוך שימוש ברשימת סיסמאות המוגדרות על הנתב מקומית.
אינו מתייחס לסיסמא המוגדרת על ה – line vty 0 4
Router(config-if)#login local
הגדרות ממשק Fastethernet/ethernet
 Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 10.213.62.251 255.255.255.0
Router(config-if)# speed 100
Router(config-if)# full-duplex
Router(config-if)# no shutdown
הגדרות ממשק loopback
Router(config)#interface Loopback0
Router(config-if)# ip address 10.213.127.4 255.255.255.255
הגדרות ממשק Serial 
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)# clock rate 2000000
הגדרת השעון היא במקרה והכבל הינו DCE. (בדרך כלל הכבל מסתיים בממשק נקבה). ניתן לוודא את סוג הממשק ע”י הפקודה show controllers serial 0/0.
קצב השעון המקסימאלי של כבל RS-232 הינו 128K. V.35 הינו 2M.
הגדרתISDN 
שימוש בחייגן וב – Chap.
isdn switch-type basic-net3
interface BRI0
description connceted to core
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
isdn switch-type basic-net3
ppp authentication chap
ppp multilink
no shutdown
!
interface Dialer1
description connceted to core
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
dialer remote-name core
dialer string 1111111
dialer load-threshold 1 outbound
ppp multilink
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap
ppp chap hostname bezeq
ppp chap password cisco
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
dialer-list 1 permit ip any
הגדרת RIP
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network x.x.x.x
Router(config-router)#passive-interface BRI0
הגדרת Frame-relay
interface Serial0/0
no ip address
encapsulation frame-relay
frame-relay lmi-type ansi
!
interface Serial0/0.1 point-to-point
description To-Core
bandwidth 64
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 16 ietf

מאמרים מומלצים