Showing: 1 - 9 of 9 RESULTS

מודול 7 השכבות OSI

מודול 7 השכבות OSI OSI – Open standart Interconnect – כל אחת מהרמות בלתי תלויה לחלוטין ברמות האחרות מבחינת התכונות או הפקידים שהיא מבצעת.– כל אחת מהרמות תלויה מבחינת יכולתה …

פתיחת פורטים ראוטר EDIMAX

פתיחת פורטים ראוטר EDIMAX לפני פתיחת הפורטים, עלינו לאתר את כתובת הראוטר. בתצורת רשת תקנית הראוטר משמש כ-Gateway. על מנת לאתר את כתובת ה-Gateway, נפתח חלון “DOS” ונשתמש בפקודה “IPCONFIG”: …

פתיחת פורטים בראוטר SpeedTouch 510

פתיחת פורטים בראוטר SpeedTouch 510 במדריך הבא נלמד כיצד לפתוח פורטים בנתב מסוג SpeedTouch 510 של חברת ALCATEL. מבוא. המדריך נכתב על גבי מערכת הפעלה XP, כל פקודות ה-Windows מתייחסות למערכת …

הקמת רשת בייתית עם שיתוף אינטרנט

הקמת רשת בייתית עם שיתוף אינטרנט מבוא במדריך הבא נלמד כיצד בקלות ניתן להקים רשת בייתית. ההגדרות יבוצעו בצורה ידנית (ללא שימוש באשפים) עם ליווי של תמונות. הדוגמאות במדריך נכתבו …

תחליף ל-IP קבוע: שירות NOIP

תחליף ל-IP קבוע: שירות NOIP מבוא ברשת קיימים מספר כלים המשמשים תחליף ל-IP קבוע. אחד מנותני השירות האלו הוא אתר בשם NOIP. במדריך נלמד כיצד להרשם לאתר, להתקין את תוכנת …